Bourání nemovitosti

Business


Vyřízení papírů

Pokud se jedná o budovu, na kterou bylo při stavbě vydáno povolení, tak musíme mít papíry i pro její zbourání. Musíme si tedy připravit dokumenty jako povolení od sousedů a plány toho, co vlastně chceme zbourat, abychom si mohli podat žádost k demolici. Pokud se jedná o nějak velký objekt jako je nějaká firma, tak u něj chtějí i projekt těchto prací, ovšem u běžného rodinného domu to řešit nemusíme.

zničená nemovitost

Samotná žádost o demolici se posílá stavebnímu úřadu, takže musíte nějakou dobu vyčkat, než rozhodne, přičemž obvykle to trvá do jednoho měsíce. Také se neobejdeme bez dokladu, že jsme skutečně majitelem. Komplikace můžou nastat v případě, že budova není v katastru nemovitostí. Oficiální postup je nechat budovu změřit a zakreslit, aby byla zlegalizována a teprve potom se vrhnout na vyřizování podkladů k nemovitosti. Díky tomu se cena za tyto administrativní záležitosti o několik tisíc zvýší.

Práce

I když nemovitost je ve špatném stavu, tak zbourání nemusí být jen tak. Některé části totiž můžou stále dost držet u sebe, takže se neobejdeme bez dobrého vybavení. Naopak do některých částí mohlo zatékat a jsou tedy vetché a mohli by někoho při demolici zranit. Demolice není jen tak, a proto si můžeme objednat odbornou firmu, která vše zařídí a budova půjde rychle k zemi. Mají k tomu i těžkou techniku, přičemž jistě uznáte, že bagr je v tomto ohledu efektivnější než pouhá ruční sbíječka.

zbouraný dům

Následuje však ještě další práce a tou je odvoz veškerých sutin, kterých je i z průměrného domu více než dost. Společnost proto musí dojet s nákladními automobily a nepořádek odvést na místo k tomu určené. Tímto je práce dokonána a my můžeme na vyčištěném pozemku třeba začít stavět zcela novou nemovitost. Bourací práce ceník Vyklizenirychle se odvíjí od konkrétní demolice, takže po společné domluvě Vám firma poskytne odhad ceny.

Related Post