Instalatéři Praha se musí vyznat v mnoha odvětvích svého oboru

Business

V jakém rozsahu lze objednat instalatérské práce

Novostavby – žádná novostavba nebude funkční bez rozvodů vody. Dokonce ani taková, kde se lidé snaží být naprosto soběstační z hlediska dodavatelů energie a inženýrských sítí a využívají vlastní studny. Vodu zkrátka potřebujeme pro osobní hygienu, pro vaření a úklid, je to nezbytné médium, a proto také je instalatér jedno z nejdůležitějších povolání, bez něhož se neobejdeme. Voda je také často součástí topných systémů (radiátorů a topení v podlaze) a instalatér topenář zajišťuje i tyto práce. Většina firem také poskytuje komplexní služby v oboru „voda – plyn – topení“, tedy i připojení plynové karmy, sporáku, kamen nebo kotle.

rozvody vody

Rekonstrukce objektů – největší objemy zakázek souvisí právě s různými rekonstrukcemi bytových jader či rodinných domů. Řada firem, jejichž renomé se na základě pozitivních referencí rychle šíří napříč Internetem, má tolik práce, že se klient musí objednat dopředu, zvláště u náročnějších rekonstrukcí. Instalatérské řemeslo patří k nejvyhledávanějším, podobně jako elektrikáři.

Opravy stávajících rozvodů a zařízení – odborné znalosti, dovednosti a technické vybavení opravňuje tyto pracovníky k provádění oprav a revizních prohlídek vodovodních řadů, hydrantů, domovních přípojek a rozvodů, stejně jako všech prací spojených s dodávkou plynu a provozem plynových koncových zařízení. Proto se také nedoporučuje provádět neodborné zásahy, které mohou ohrozit i životy a zdraví osob.

vířivá vana

Nebytové prostoryinstalatéři Praha zajišťují veškeré práce ve svém rozsahu i na stavbách či v objektech nebytových – skladech, výrobních halách, elektrárnách, nemocnicích a zdravotnických zařízení, zkrátka všude, kde se pracuje s kapalnými a plynnými médii.

Solární systémy a tepelná čerpadla – tento obor se v poslední době rozrůstá i o zařízení, která patří k technologickým novinkám, jako jsou tepelná čerpadla a veškeré solární kolektory, výměníky, vzduchotechnika atd.

Related Post