Několik signálů, které naznačují, že si vás partner neváží

Láska

Proč mě neuznává?

Mnoho z nás si klade tuto otázku. Cítíte, že vám záleží jen na domově, vztahu a tom, jak našim partnerům poskytnout to nejlepší. Ale vy si také zasloužíte péči.

Udělali jste lahodnou večeři a neslyšeli jste ani slovo „Děkuji“? Opět něco naplánoval a zapomněl se zeptat, co si o tom myslíte? – To jsou všechny jasné signály, že váš partner vás ve vztahu podceňuje. Přemýšlejte o tom, zda opravdu chcete být v takovém vztahu, kde stále více věcí ukazuje, že jen on je nejdůležitější.
muž se zlomeným srdcem

Toto jsou jasné signály:

 

Neříká slovo „děkuji“

Když dáte něco jiné osobě a pokusíte se ji potěšit, mělo by to být pro vašeho partnera příjemné. Na pořadu jednání by měla být slova „Děkuji zlato“, „je pěkné, že jsi o mě přemýšlel“. Pokud si toho váš partner ani nevšimne, je čas otevřít oči. Možná konečně uvidí, co pro něj děláte.

Nezáleží mu na vás

Být ve vztahu znamená sdílení a vzájemnou pomoc. Pokud se váš partner neřídí i podle vašeho názoru, ale pouze činí svá vlastní rozhodnutí, pak je pravděpodobně něco špatného.

To, že vás postaví před hotovou věc

Váš partner vás zapomene zahrnout do jeho plánů, jen vás postaví před hotovou věc, doufaje, že budete vždy k dispozici? Partnerství by mělo být založeno na společném plánování, společných volbách a respektování názoru partnera. Pokud to ve vašem vztahu není, je to jasný signál, že něco není v pořádku.
zamyšlená žena

Zapomíná na důležité okamžiky

Výročí, narozeniny, povýšení v práci – to jsou okamžiky, které byste měli společně oslavit. Když na to partner zapomene, je vaše zklamání pochopitelné.

Zneužil vaši důvěru

Skutečný vztah by měl být založen na důvěře. Pokud důvěra ve vašem vztahu z nějakého důvodu chybí, měli byste o tom přemýšlet.

Jsou mu lhostejné vaše city

Když jste se smutní, máte horší den, nebo jste se pohádali s přítelem a váš partner si toho ani nevšiml? To je důležitý signál. V takových situacích by měl být vaší podporou a první osobou, která vás potěší.

 

Related Post