Hudba a rytmus mohou pomoci dětem při učení gramatiky

Nezařazené

Otázky na toto téma si první začala klást Reyna Gordon, operní pěvkyně. Krátce po svých studiích se přestěhovala do zahraničí, kde si musela najít různé jazykové kurzy. V této době začala uvažovat o tom, co se v našem mozku vlastně děje při vnímání hudby a pokoušela se najít spojitost s učením jazyků.
 hra na kytaru
Díky těmto otázkám absolvovala neurologii v Marseille a dnes vede výzkumnou laboratoř na lékařské fakultě spadající pod Vanderbiltskou univerzitu. Začala se věnovat spojení mezi rytmem a gramatikou, ovlivnění a rozvíjení jazykových schopností ve spojení s hudbou.
 
Výsledky její práce jsou už známé – je prokázané, že děti, které dokážou rozpoznat rytmy a jejich variace, zvládnou snáz skládat dohromady větné celky.
 
Podle Reyny Gordon je to způsobeno tím, že se obojí dovídáme postupně. Na základě toho, co jsme viděli nebo slyšeli, je náš mozek schopný tvořit očekávání toho, co následuje.
 
Lze si to snadno vyzkoušet na příkladu: „Chlapec četl knihu, kterou mu dala maminka.“ Pokud vezmeme samostatně spojení „Chlapec četl…“ očekáváme další větný člen, předmět. Poté, co jsme přečetli „Chlapec četl knihu, kterou…“, jsme předpokládali, že bude následovat dodatečná informace o knize.
 
Různé studie prokázaly, že okolo 7% dětí ve věku pěti let trpí specificky narušeným vývojem řeči nebo vývojovou poruchou řeči, která omezuje jejich jazykové schopnosti i navzdory tomu, že nemají žádné poškození sluchu či autismus a jejich IQ se pohybuje v normě. U těchto problémů často nelze nalézt příčinu.
 
Reyna Gordon tvrdí, že dokážou získat alespoň nějaké gramatické schopnosti, ale jinými způsoby, než jejich vrstevníci. Je pro ně mnohem složitější vyjadřovat komplexnější myšlenky, zvlášť, když začnou chodit do školy.
 
Ve své laboratoři pracuje s dětmi jak bez jakýchkoliv problémů, tak i s nimi, přičemž některé z nich pravidelně navštěvují logopeda. Jejím cílem je najít způsob, jak by jim hudba pomoct. S některými už dosahuje výsledků.
 zapisující děvče
Výzkum je teprve na svém začátku, její tým však plánuje některé závěry představit na konferenci o hudbě, zvuku a zdraví v Bostonu, která se koná v létě.

Related Post