Srovnejte si náklad, abyste dojeli bez nehody

Zboží


Určitě jste už kolikrát zahlédli odstavený kamion u silnice v nepřirozené poloze. Nebo jste zažili zablokovanou silnici v zatáčce kamionem, kterému se překlopil přívěs s nákladem. Možná jste byli samotnými řidiči takového kamionu, ale naštěstí jste vyvázli bez větší újmy na zdraví.

doprava

Příčinou nehody na silnici může být i neupevněný náklad.
Řidiči přepravních vozidel mají navíc ještě jeden velký úkol, než řidiči všech ostatních vozidel na silnici. A tím je zodpovědnost za upevnění nákladu na korbě. Během jakkoliv prudké zatáčky se nesmí pohnout, aby pohyblivost nákladu nebyla jednou z příčin převrácení vozidla. Může se totiž stát, že při neopatrné jízdě se náklad silou setrvačnosti posune na špatnou stranu korby a jeho hmotnost a náraz dokoná dílo nehody.

Jedním z prostředků, jak se vyhnout posunutí nákladu na korbě přepravního vozidla, jsou obyčejné dřevěné palety, které Vám mohou být bez potíží a za slušnou cenu dovezeny až do Vašich skladů. Stejně tak mohou být i odvezeny ty staré a poškozené.
Jestliže bude náklad zajištěn paletami, které dokonale vyplní prostor přepravního vozidla, nemůže nikdy dojít k tomu, aby příčinou dopravní nehody bylo posunutí nákladu na korbě vozidla. Palety takovému karambolu snadno zabrání.

Dbejte především na bezpečnost.
Nemusíte přece riskovat nehodu na cestě při přepravování nákladu jen tím, že podceníte důležitost palet, které rozměrem dokonale sedí do prostor přepravního vozidla. Přepravní vozidlo je kolos, který leckdy vypadá, že se každou chvíli převrátí sám o sobě.

boxy

Každý účastník silničního provozu Vám potvrdí malé, či větší obavy, když se na cestách potká s kamionem, nebo s velkým přepravním vozidlem. Ze silnice takový kolos učiní nepřehlednou cestu, leckdy jej nelze ani předjet a v prudších zatáčkách se jen ostatní řidiči modlí, aby je minul bez újmy na zdraví. Pravidla bezpečnosti tudíž v takových případech platí dvojnásob!

Related Post